Anıtkabir’in özellikleri ve sırları

Kız kumu efsanesi – Kız kumu hikayesi

Marmaris Kalesi efsanesi

Truva atı nerededir? Truva atı hikayesi

Ankara’nın adı nereden geliyor? Buyrun efsaneye

Şehirler Nisan 15, 2016
5.009 views

ankara

 

Ankara adı nereden geliyor? Bu soru en iyi olasılık ile yüz insandan en çok 2’sinin aklına gelecektir ancak olsun. Yine de biz, aklınıza gelen bu soruyu yanıtsız bırakmak istemeyiz 🙂

İsterseniz doğrudan mevzuya girelim.

Ankaranın İsmi konusu ile ilgili Efsanelerden birine göre Frigya Kralı Midas’ın bir deniz çapası bulduğu yerde bu kenti ilk defa kurmasıyla kent de adını Anker sözcüğü olarak almıştır. Grek müverrihi Pausanıas, konubahis çapanın kendi saatinde (M.Ö II. Asır) Jupiter mabedinde muhafaza edildiğini yazmaktadır. Roma hakimiyeti devresine ait bir grup sikke ve madalyonlarda gemi çapasının Ankara kentinin arması gibi kullanıldığı görmekteyizdir.

Belki de ismini salatalıktan almıştır

Bu tarihi görüşlerin yanı sıra kentin isiminin Grekçe Agheridha (koruk) , Anguri (salatalık) sözcüğüyleilgili bulunduğu söylenmektedir.

Şehrin isimiyle ilgili en süregelen ve kabul gören kanılardan bir tanesi de; Frigçe “Ankas” sözcüğüdir. Karışık anlamnına gelen bu sözcükye “kayalık, dar boğaz” manaları da verilmektedir. Bir vadi beraberinde kurulmiş olan Ankara kentinin fizİki manzarası bu adlandırmaya müsait düşmektedir.

İlkçağda Anadolu’da ilk güçlü devleti kuran Hititlerin Orta Anadolu’da kurdukları “Ankuwa” kentinin de şimdİki Ankara kentinin yerinde kurulmiş olabileceği mümkündır. Dolayısıyla Ankara ismine yakın fonetiğin Hititler devresininde de zenginliği ilgi çekicidir.

Türk-İslam kaynaklarında kentin isimi Farsça “Engü” (üzüm) sözcüğüne bağlanmış bir diğer söylemle, kent kalesinin “angarya” ile yaptırıldığı için şehre bu tür bir isim verildiği anılmaktadır. Daha evvelki Arap coğrafyacıları da ekseriyetle kentten Ankara olarak söz etmektedirler.

Selçuklular devresininde kentin isimi Engürü, Enguriye, Engure ve Ankara olarak geçmektedir. Aynı devreye ait Batılı kaynaklarda Angora, Angurie biçiminde geçer. Osmanlı kaynaklarında ise; Engürü ve Ankara ismi kullanılmıştır.

Ankara adı nereden geliyor bir diğer hikaye

Orta Anadolu’nun kalbinde, Türkiye Devletine başşehirlik yapan Ankara, yeni kurulmuş cumhuriyetin yeni hükümetine hane sahipliği yapma vazifesine cumhuriyetin kurucusu Atatürk öncülüğünde layık görülmüştür.

Ankara ve çevreyinın tarihi Bronz çağındaki Hatti Muyüzyıllığına kadar gider. İsa’dan evvel İkinci bin yılda Hititler bölgenin hakimi vaziyetine gelmiş ve onları sırası ile Frigyalılar, Lidyalılar ve Persler izlemiştir. İsa’dan evvel üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara’yı başkent yapmıştır.

İlin tarihteki ismi “Ankyra”dır. Galatlar Ankara’yı ilk kez başşehir olarak kullanmışlardır. Hitit devresininin ufak bir kenti bulunduğu bilinmekle birlikte, bu yörede bu devreye ait herhangi bir eserbulunmamıştır. Frig çağından sonra kent sırayla Pers, Büyük İsknadir, Galat zamanlarıni yaşamıştır. M.Ö. 25 yılınde İmparator Augustus kenti Galatia krallığıyla eş güdümlü Roma imparatorluğuna bağlamıştır.

VII. ve VIII. yüzyıllarda İslamiyetin doğuşuyla birlikte kent Pers ve Arap akımlarına maruz kalmıştır.871-893 tarihleri arasında birkaç sefer el değiştirir. 1127′de kent net olarak Türk hakimiyetine girer ve isimi “Engüriye” olur. 1402′de Yıldırım Bayazid ve Timurlenk arasındaki Ankara Savaşında kent kısa bir süre Moğol hakimiyetinde kalır. Fakat 1414′de net olarak Osmanlı hakimiyetine girer.

Kurtuluş muhabereı sırasında 1920′de Ankara merkez üs olarak seçilir ve 1923′te Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK doğrulusunda coğrafi, stratejik, politik ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri hasebiyle başşehir duyuru edilir. O zamanlarda Avrupa’dan kent mimarları getirilerek günümüz modern Ankara’nın esasları atılır.

Kaynak:
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir